INFORMAŢII DE IDENTIFICARE:

Denumire: DIOV NEW SOLUTIONS

Cod unic de înregistrare: 25464839 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/792/2021

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J32/792/2021 

Forma de organizare : societate cu raspundere limitata 

Capital social subscris: 500 LEI , integral vărsat 

Adresă sediu social: Cisnădie, Str. Bailor, Nr. 2, Sibiu 

Punct de lucru vânzări online: https://www.diov.ro

Telefon contact: 0775280603 (Luni-Vineri/08-17:00)

Contact email: info@diov.ro

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 

Tip activitate autorizată: terţi 

Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 14507 din 15.04.2021 

Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2): 

4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 

4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 

4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 

4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse 

4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat 

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

5819 - Alte activităţi de editare 

5829 - Activităţi de editare a altor produse software 

5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 

5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 

6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 

7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 

7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 

7312 - Servicii de reprezentare media 

7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 

7420 - Activităţi fotografice 

9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

SERIA SI NUMARUL DOCUMENTELOR NECESARE DESFASURARII ACTIVITATII:

Actul de înmatriculare şi autorizare: Rezoluţie nr. 8503 din data 15.04.2021 

Certificat de înregistrare Seria B, Nr. 4273792, din 19.04.2021 emis de ONRC

Certificat de înregistrare in scopuri de TVA Seria B, Nr. 1922483, emis de ANAF